KLPD - Korps Landelijke Politiediensten

Three magazines publications followed by a photographic impression here below:

                             

Agusta Westland scoort met nieuwe AW-139's voor de KLPD Nederland (twee publicaties)
Agusta Westland scores with new AW-139's for the KLPD (Police) in The Netherlands (three publications)
En foto kan het verschil zijn... Collega Steven van den Berg noemde de AW-139. leuk om nog even op in te zoomen hieronder: 
One picture can be the difference..... Collegue Steven van den Berg mentioned the the AW-139. Nice to zoom again here below:
'Pilot and Aircraft' published twice about this subject
Published in Italy
Published in our own internet magazine
Written Articles on the bottom of this pagei 
iDO ENJOY OUR PHOTOGRAPHIC IMPRESSIONS BELOW
Vliegen voor de burgers met een up-to-date politie helikopter, de Agusta Westland AW-139
Flying for citizens with an up-to-date police helicopter, the Agusta Westland AW-139
    
Scrollt u met ons mee door de impressies naar het artikel rond de AW-139 ?
Scroll with us through the impressions of the article around the AW-139?
Gastvrij werden we ontvangen bij het KLPD, om een kijkje te nemen bij de nieuwe Agusta-Westland AW-139 helicopters. 
We had a warm welcome, to have a look at the new Agusta-Westland AW-139 helicopters. 
 
De Vakspecialist Luchtsteun en de Chef-Vlieger gaven Piloot en Vliegtuig op 25 juli 2012 een kijkje achter de schermen
The Air-support specialist and Chief-flights gave 'Piloot en Vliegtuig' a nice view on july 25th 
Afgetankt en wel stond een van de twee AW-139's reeds paraat op het beton van Schiphol-Oost
Fully refuelled one of the two AW-139's was standing on alert at the Schiphol-East platform
Beide vliegers inspecteren de kist nog even aan de buitenzijde, en ook in de kist volgen checklists en visuele controles.
Both pilots give the machine a last visual check and inspection, also checklists follow in the cockpit 
 De cockpit's van deze AW-139's hebben speciale 'features' welke niet kunnen worden prijsgegeven 
The cockpits of these AW-139's are equipped with special features that were not to be disclosed
Hierboven echter een van vele versies van een cockpit zoals deze bij de AW-139 kan worden aangetroffen (bron AW)
Above one of the versions of a cockpit that can be found in a AW-139 (source Agusta Westland)
                    
Het geeft enigszins een beeld, alsmede een versie van de ruimte en indeling achter de cockpit (bron internet)
It gives an impression, also a possible  arrangement of the space behind the cockpit
De indeling van de KLPD helikopter voor de missie van vandaag.
FThe facilities of the KLPD helicopter for the mission of today.
Zijdelings een beeld van 'het kantoor' van de vliegers
De instellingen van de stoelen worden nog even 'in comfort' gezet, er zal een vlucht volgen van drie uur
Sideways a view in 'the office' of the pilots
The settings of the chairs are set into 'comfort mode', a flight of three hours will follow now
De AW-139 is een 'easy to handle' kist, en kan met 1 man 'groundcrew' af om te starten
The AW-139 is an  'easy to handle' helicopter, one man on the ground can handle all platform facilities
Zo goed als gereed voor vertrek. 
As well as ready for take-off
Bemanning is bepakt en bezakt, communicatie onderling gechecked, en weldra zal de heli airborne zijn zoals hierboven
FCrew is equipped, communication has been checked, soon the machine will be air-borne as seen above
Vlak voor vertrek met draaiende rotors een laatste visuele check aan de buitenzijde...
A last visual check with turning rotorblades on the outside... 
 
...  en de heli begeeft zich via de roller naar de startbaan.
... and the AW-139 taxies via the roller to the runway.
     
Raam dicht, eenmaal in bedrijf komt er nogal wat wind onder de rotorbladen vandaan ! 
Close your window, rotors are goin to blow like hell !
Via de startbaan verheft de AW-139 zich, wachtend op toestemming om te vertrekken. De taken kunnen zeer gevarieerd zijn...
Hoovering over the runway the AW-139 climbs a little, waiting for clearance to depart. A variety of the tasks can be carried out
... zoals controle, 'showing flag', inspecties, hulp bij redding op zee, ondersteuning kustwacht etc. ....
... like supervision, showing flag, rescue at sea, coast-guard support...
... maar ook voor DSI (Dienst Speciale Interventie) zoals terrorismebestrijding ! (foto Mark Holman)
...but also for DSI ( Special Services Intervention like war on terror ! (picture: Mark Holman)
De wielen kunnen worden ingetrokken, dit scheelt in brandstof en snelheid
A retractable landing gear, saves speed and fuel
Al met al een prachtig stuk gereedschap, wat vliegt 'In dienst van de burger'. U zultde machines vaker en vaker zien.
A fine tool, flying in service of civilians. The machines will show themselves often now  
Deze helikopter is u wellicht bekender, de EC-135 van Eurocopter.
FThis helicopter may be in advantage of being well-known, the Eurocopter EC-135
Hier enkele impressies, zoals radar en zoeklicht
FA few impressions like radar and searchlight
Deze Politie Eurocopters staan ook gestationeerd op Schiphol-Oost.
These Police Eurocopters are also based at Schiphol-East.
Succes en vele veilige vluchten !
Good luck & many happy landings !

Onze speciale dank voor de welwillende medewerking van het KLPD om deze publicatie mogelijk te maken !!

              Article in EnglishI 
            1e artikel in het NederlandsI       2e artikel in het Nederlands
   
Please read our disclaimer mainpage left