AOCS - NIEUW MILLIGEN: 'DUTCH MILL'

a

Dutch Aviation MEDIA 2012

ARTICLE ONLY IN DUTCH - AFTER PUBLICATION ABROAD IT WILL BE AVAILABLE ALSO IN ENGLISH
 ONS NATIONALE LUCHTVAARTBLAD BELICHT HET AOCS-NM (AIR OPERATIONS CONTROL STATION)
 HET STATION IS MINDER BEKEND, ECHTER ONTZETTEND BELANGRIJK ! 

AOCS Nieuw Milligen, het 'Air Operations Control Station'
Controle van civiel en militair luchtverkeer boven Nederland. 

HIERONDER EEN UITGEBREIDER FOTOGRAFISCHE IMPRESSIE ROND HET AOCSI

Het AOCS Nieuw Milligen. Piloot en Vliegtuig kreeg de kans een indruk te krijgen van de werkzaamheden hier.
In Nieuw Milligen vinden we het militaire Air Operations Control Station (AOCS-NM) (credits deze foto: Klu)
Missie: Verhogen van veiligheid van onze samenleving door bewaking luchtruim en begeleiding van luchtverkeer
AOCS zorgt voor veilig, gestructureerd vliegverkeer en bewaking van het luchtruim tegen dreiging van militaire en  
terroristische aard binnen het Nederlandse verantwoordelijkheids gebied. Deze foto's geven een indruk van 
de gevechtsleiding, een enorme zaal waar ongelofelijk veel wordt geobserveerd, gecontroleerd en gecoordineerd.
Het AOCS-NM is onderverdeeld in verkeersleiding en gevechtsleiding, dit zijn twee aparte werelden
  
Het AOCS wordt gevoed door grote militaire radars op verschillende locaties. (Medium Power Radars of MPR)
Een blik op de zender waar het AOCS gebruik van maakt. Een mega-installatie. 
Noodzakelijk onderhoud wordt direct uitgevoerd, zo ook diverse controles (credits deze foto: Klu)
Een blik in de 'radar dome', een enorme koepel waarin de radar continu ronddraait (credits deze foto: Klu)
De MPR's van het type Thomson-CSF ‘ARES’ zien  alles boven het vaste land en een deel van de Noordzee 
dat binnen ons verantwoordelijkheidsgebied valt en ook delen van het gebied van ons omringende landen.
Een enorme goed beveiligde installatie, hier een blik op de zware aandrijf-assen van de radar.
Een groot deel van de werkzaamheden speelt zich af in grote bunkers, waarin zich diverse zwaar beveiligde  
ruimtes bevinden. Hier een beeld van midden uit de Centralized Approach ruimte.
Een onderdeels impressie van hoe de geveschtsleiding is gevestigd. Hier huizen de Centralized Approaches  
van Leeuwarden, Gilze-Rijen, Woensdrecht, Volkel, Eindhoven en De Kooij die continu in verbinding staan met
Area Control. Vanuit hier wordt bijvoorbeeld een F-16, Apache, Hercules etc. begeleid op z'n missie .
Elk vliegveld (militair en civiel) heeft een verkeerstoren met een CTR controlzone. Van daaruit wordt een kist  
overgedragen aan Centralized Approach, en via Area Control overgedragen aan de gevechtsleiding. Na de missie
gaat dit in omgekeerde volgorde weer terug naar uiteindelijk de verkeerstoren van het betreffende vliegveld.
AOCS-NM is onderdeel van een militaire radar keten binnen de NAVO en het luchtbeeld wordt mede opgebouwd   
door vergelijkbare stations in Denemarken, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en België.  
Hierboven een C-130 Hercules van de Koninklijke Luchtmacht - (credits Eric Vorstenbosch, KLu)
Voorbeeld: Een Russische Tupolev-95 was al begeleid door de Denen, en wordt hier 'overgenomen' door  F-16's 
van Leeuwarden. Mogelijk komt de 'Bear' voor spionage, of een test op alertheid maar meestal zonder gevolgen.
Toch wordt de Bear scherp bewaakt en zonodig kan actie volgen indien er aanleiding zou zijn. Overigens is dit 
een al jaren bekend 'spelletje' van de Russen en een aardige training voor de KLu ? (Compositiefoto)
Er staan dagelijks F-16’s op Quick Reaction Alert (QRA) en deze kunnen direct in actie komen. 
Deze gevechtsvliegtuigen zullen de indringer onderscheppen door op hoge snelheid er heen te vliegen
 en vervolgens te escorteren en zo veiligheid te creeeren. Bij echte acute dreiging kan dus  in zo'n noodgeval
 zelfs worden besloten de indringer neer te halen als werkelijk een onoverkomelijk en zeer aannemelijke    
terreuractie als onoverkomelijk zou worden ingeschat. Dit risico kan en zal niet worden genomen. 
Doch het merendeel van de vluchten betreft burger luchtvaart, zoals deze 'Norwegian' ...
Vakantiegangers.... 
Kleine zakelijke vliegtuigen...
.... en wat soms oneerbieding wordt geschaard onder de term 'sportmuggen'.
Onder alle omstandigheden dus alert en beschermend !
Nog een blik in een van de control-rooms van het AOCS (foto Klu)
Commandant Kolonel Henk Ras legt uit dat er de komende decennia veel gaat veranderen. Er wordt gestreefd in 
Nederland naar één organisatie in één luchtruim in 2020. De samenwerking tussen Klu en LNVL is al  
geintensiveerd en bijvoorbeeld in werving en selectie wordt er naar dezelfde standaard gekeken. (foto Klu)
Een impressie van de 'toren' van het AOCS. Dit hier betreft een simulator voor opleiding. (foto Klu)
Majoor Jan ter Braake, master controller in het gevechtsleidingscentrum benadrukt dat het een serieuze zaak is.  
De gevechtsleiding is er niet alleen om militaire oefeningen te dirigeren, maar is er ook voor onze veiligheid. In de
opbouw van het luchtbeeld geldt dat alles wat vliegt geidentificeerd moet worden. Ter Braake: Verkeersleiding  
houdt vliegtuigen uit elkaar, en gevechtsleiding brengt vliegtuigen bij elkaar.. (foto Klu)
Een beeld van de radar in de koepel (Foto via Dick Hoeflaken KLu) De MPR’s zijn drie dimensionale primaire   
radars waarbij pulsen worden uitgezonden die vliegende objecten in beeld brengen en teruggekaatst worden 
opgevangen. MPR is al wat op leeftijd en zal op korte termijn worden vervangen. (foto Klu)
AOCS-NM is onderdeel van een militaire radar-keten binnen de NAVO, het luchtbeeld wordt mede opgebouwd door
vergelijkbare stations in Denemarken, Duitsland, UK en België. Ook radarbeelden van een marineschip,
patriot afweerraketbatterij of een AWACS toestel kunnen er aan worden gekoppeld. Er wordt informatie gedeeld, want
dreiging begint vaak al buiten de grens, bovendien worden veranwoordelijkheden aan elkaar doorgegeven.(foto Klu)

ALTIJD WAAKZAAM, ALLES VOOR ALLEN, ALERT EN BESCHERMEND !I

Onze hartelijke dank aan de Koninklijke Luchtmacht, Dick Hoeflaken  (initiatiefnemer) en allen die aan de totstandkoming van dit artikel meewerkten !
                          Sorry, article in English not available
                   Artikel in het Nederlands
Please read our disclaimer mainpage left