RE-ENACTMENT BRIELLE THE NETHERLANDS WW-II 

See our nice photographic impressions and read the article below on the last page
    PHOTOGRAPHIC IMPRESSIONS OF LIBERATION   
3- ARMS DEMONSTRATION
Short impression: The Re-enactors showed several arms, an demonstrated it with 'real blancs' ...  ;-)
Korte impressie: De re-enactors tonen verschillende wapens en demonstreren ze ook met losse flodders...  ;-)
In between the re-enactment show, a weapon demonstration shows the public many arms and the sound as wel....
Als tussendoortje worden de wapens getoond aan het publiek met bijbehorend geluid en da's niet mis, soms....
Several hand- and automatic weapons are demonstrated to the crowd, including their specific sounds 
Hand- en automatische wapens worden getoond met hun eigen karakteristieke geluid

It really is amazing...     /     Het is verbazingwekkend...

...how so many re-enactors succeed in finding and buying their specific material....
...hoe zoveel re-enactors er in slagen om hun specifieke materiaal te vinden en aan te schaffen...
.....that they need and use....     /     ... hetgeen ze nodig hebben en gebruiken....
...for this exeptional hobby !     /     voor deze uitzonderlijke hobby !
Sometimes it takes years to find something....     /     Soms kan het jaren duren om iets te vinden....
....and it has to be authentic as well !  Thanks guys for the demonstration !
... en dan moet het ook nog authentiek zijn ! Bedankt mannen voor deze demonstratie !

l    BACK TO ALL TABLETS     <- OR ->     TO THE NEXT PAGE  4 :    l

Please read our disclaimer mainpage left