RE-ENACTMENT BRIELLE THE NETHERLANDS WW-II 

Artikel in het Engels op de laatste pagina, omschrijvingen bij de foto's in het Nederlands
    PHOTOGRAPHIC IMPRESSIONS OF LIBERATION   
10- THE FIGHT IS LOST
   
This re-enactment battle 'cost' only a few casualties, in real it were some more of course...
... but it was kept modest, for the spectators, and children as well, The Germans lost the fight !  
Deze demonstratie 'kostte maar enkele slachtoffers' in werkelijkheid waren het er wel even een aantal meer....
....maar het werd bescheiden gehouden voor de toeschouwers, ook in verband met kinderen, De Duitsers verloren in elk geval !
Some take care to avoid any new escalation during the imprisonment of the beaten Germans...
Sommigen zorgen ervoor dat er geen nieuwe escalatie kan plaatsvinden tijdens het gevangen nemen van de Duitsers...
Wounded men were taken care of...     /     Gewonden worden verzorgd...
The dead were removed from the streets...     /     De 'doden' worden afgevoerd...
...and some enemies make sure they take the right action to show that they have surrendered...
...en sommige Duitsers maken extra duidelijk dat ze zich hebben overgegeven...
Bitte bitte, hilfe mir !!  Yeah yeah yeah old chap, relax and you won't get hurt anymore than you are now.....
Bitte, bitte, help me !!  Yeah yeah, ouwe jongen, je zult niet nog meer gewond raken dan je nu al bent...
Applying palliatives...     /     Aanleggen van noodverbanden....
Disillusioned soldiers...     /     Gedesillusioneerde soldaten....
The last transports of the wounded....     /     De laatsete gewonden transporten...
The very last prisoner, a high ranked officer was to stay as last until his men were taken care of.
De laatste gevangene, een hoge officier moest wachten tot zijn mannen waren verzorgd.
   Let's celebrate victory and joy in Brielle !  

l    BACK TO ALL TABLETS     <- OR ->     TO THE NEXT PAGE 11 :    l

Please read our disclaimer mainpage left